PORTFOLIO

RETORNAR
  • astronomic web 2
  • astronomic web 1

LLOC WEB
PÁGINA WEB

Etcètera ha dissenyat el nou lloc web d’Astronomic i tot el sistema de gestió de continguts realitzada i personalitzada per al seu ús concret. Es tracta d’un disseny «responsive» que respon a les diferents resolucions de pantalla, de manera que adapta els continguts del web i els reordena segons el suport amb el que ho visualitzem.

Etcétera ha diseñado la nueva pàgina web de Astronomic y todo el sistema de gestión de contenidos realizada y personalizada para su uso concreto. Se trata de un diseño «responsive» que responde a las diferentes resoluciones de pantalla, de forma que adapta los contenidos del web y los reordena según el apoyo con el que lo visualizamos.

Web