PORTFOLIO

RETORNAR
  • sece web 3
  • sece web 2
  • sece web 1

LLOC WEB I NEWSLETTER
PÁGINA WEB Y NEWSLETTER

Etcètera ha dissenyat el nou lloc web de SECE, la seva revista InfoSECE online i tot el sistema de gestió de continguts realitzada i personalitzada per al seu ús concret. També el disseny i enviament del newsletter trimestral que s’envia quan surt cada InfoSECE, així com una microsite amb l’històric de totes les revistes publicades.

Etcétera ha diseñado el nuevo sitio web de SECE, su revista InfoSECE online y todo el sistema de gestión de contenidos realizada y personalizada para su uso concreto. También el diseño y envío del newsletter trimestral que se envía cuando sale cada InfoSECE, así como una microsite con el histórico de todas las revistas publicadas.

Web