PORTFOLIO

RETORNAR
  • Memoria VIPS 2015 1
  • Memoria VIPS 2015 2
  • Memoria VIPS 2015 3

INFORME DE RC
INFORME DE RC

Etcètera ha col.laborat amb Inout stakeholder Communications en el disseny, maquetació i programació de l’Informe de Responsabilitat Corporativa de Grupo VIPS dels dos darrers anys (2014 i 2015). Aquesta memòria s’ha realitzat en PDF programable per poder ser descarregada des del seu lloc web. Per a la realització d’aquest projecte també s’han dissenyat i realitzat infografies, il.lustracions i retoc d’imatges.

Etcétera ha colaborado con Inout stakeholder Communications en el diseño, maquetación y programación del Informe de Responsabilidad Corporativa de Grupo VIPS de los dos últimos años (2014 y 2015). Esta memoria se ha realizado en PDF programable para poder ser descargada desde su pàgina web. Para la realización de este proyecto también se han diseñado y realizado infografías, ilustraciones y retoque de imágenes.

Web