PORTFOLIO

RETORNAR
  • Jardineria Castañe 5
  • Jardineria Castañe 3
  • Jardineria Castañe 2
  • Jardineria Castañe 1
  • Jardineria Castañe 4

IMATGE CORPORATIVA I LLOC WEB
IMAGEN CORPORATIVA Y PÁGINA WEB

Jardinería Castañé ens ha encarregat la realització d’una nova identitat corporativa per a la seva empresa. S’ha dissenyat el seu logotip i el manual corresponent. També hem dissenyat, maquetat i programat el seu nou lloc web, les presentacions corporatives i altres materials. Paral.lelament ens encarreguem del posicionament SEO I SEM del lloc web de forma continuada mitjançant campanyes de Google Adwords, indexació per a cercadors i seguiment estadístiques de Google Analytics.

Jardinería Castañé nos ha encargado la realización de una nueva identidad corporativa para su empresa. Se ha diseñado su logotipo y el manual correspondiente. También hemos diseñado, maquetado y programado su página web, las presentaciones corporativas y otros materiales. Paralelamente nos encargamos del posicionamiento SEO Y SEM de la página web de forma continuada mediante campañas de Google Adwords, indexación para buscadores y seguimiento estadísticas de Google Analytics.

Web