PORTFOLIO

RETORNAR
  • iqs imagina el teu futur 1
  • gemat iqs 3
  • gemat iqs 2
  • gemat iqs 1

IMATGE CORPORATIVA I PUBLICITAT
IMAGEN CORPORATIVA Y PUBLICIDAD

Hem realitzat i produït diverses peces gràfiques i materials de comunicació per l’Institut Quimic de Sarrià com per exemple «Imagina el teu futur», «Mariona Badia Fellowship» o del Congrés d’Adhesió i Adhesius. També s’han realitzat projectes web i d’identitat corporativa d’empreses Spin-Off de l’IQS com Flubetech i Gemat.

Hemos realizado y producido varias piezas gráficas y materiales de comunicación para el Institut Quimic de Sarrià cómo por ejemplo «Imagina tu futuro», «Mariona Badia Fellowship» o del Congreso de Adhesión y Adhesivos. También se han realizado proyectos web y de identidad corporativa de empresas Spin-Off de IQS como Flubetech y Gemat.

Web