PORTFOLIO

RETORNAR
  • Diputació de Barcelona. Fer País 1
  • Diputació de Barcelona. Fer País 2
  • Diputació de Barcelona. Fer País 3

CAMPANYA «FER PAÍS»
CAMPAÑA «FER PAÍS»

La Diputació de Barcelona ens ha encarregat el disseny de la seva campanya «Fer País». Aquesta campanya consta de diferents cartells utilitzant cinc missatges diferents. A més dels cartells, s’ha dissenyat el lloc web, els banners de la campanya, un tríptic i les insercions per diferents publicacions locals de la província de Barcelona. La Diputació de Barcelona és una institució de govern local que impulsa el progrés i el benestar dels ciutadans dels 311 municipis que hi ha a la província de Barcelona.

La Diputación de Barcelona nos ha encargado el diseño de su campaña «Hacer País». Esta campaña consta de diferentes carteles utilizando cinco mensajes diferentes. Además de los carteles, se ha diseñado el sitio web, los banners de la campaña, un tríptico y las inserciones por diferentes publicaciones locales de la provincia de Barcelona. La Diputación de Barcelona es una institución de gobierno local que impulsa el progreso y el bienestar de los ciudadanos de los 311 municipios que hay en la provincia de Barcelona.

Web