PORTFOLIO

RETORNAR
  • vehiculos manusa
  • papeleria manusa

IMATGE CORPORATIVA
IMAGEN CORPORATIVA

Grup Manusa ens ha encarregat la realització d’una nova identitat corporativa per la seva empresa. S’ha dissenyat una nova marca i el manual d’identitat corporativa. MANUSA, fabricant de portes automàtiques corredisses, telescòpiques, i circulars, té quatre divisions: Manusa Gest, Manusa Gest, Manusa Tech Access i Manusa Service.

Grupo Manusa nos ha encargado la realización de una nueva identidad corporativa por su empresa. Se ha diseñado una nueva marca y el manual de identidad corporativa. MANUSA, fabricante de puertas automáticas corredizas, telescópicas, y circulares, tiene cuatro divisiones: Manusa Gest, Manusa Gesto, Manusa Tech Access y Manusa Service.

Web