PORTFOLIO

RETORNAR
  • Ajuntament de Barcelona. 13th Conference ICCM. Diseño 2
  • Ajuntament de Barcelona. 13th Conference ICCM. Diseño 1

IMATGE CORPORATIVA I COMUNICACIÓ
IMAGEN CORPORATIVA Y COMUNICACIÓN

La Direcció del Servei d’Arqueologia de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona organitzarà l’any 2017 amb Barcelona com a seu, la 13a. Conferència per la conservació dels Mosaics que organitza l’ICCM (International Committee For The Conservation Of Mosaics). Etcètera ha realitzat la imatge corporativa d’aquest esdeveniment i tots els materials de comunicació i difusió d’aquest.

La Dirección del Servicio de Arqueología del Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona organizará el año 2017 con Barcelona como sede, la 13a Conferencia para la conservación de los Mosaicos que organiza el ICCM (International Committee For The Conservation Of Mosaicos). Etcétera ha realizado la imagen corporativa de este evento y todos los materiales de comunicación y difusión de este.

Web