PORTFOLIO

RETORNAR
  • display nicorette
  • nicorette comprimidos insercion
  • expositor nicorette

PUBLICITAT I PLV
PUBLICIDAD Y PLV

Nicorette, marca que pertany a Johnson&Johnson, ens ha encarregat el disseny de diferents materials de publicitat i PLV per al seu producte per ajudar a deixar de fumar. S’han realitzat diferents projectes com insercions per a premsa pel llançament de nous productes i/o ja existents, fulletons, displays i expositors de sobretaula.

Nicorette, marca que pertenece a Johnson&Johnson, nos ha encargado el diseño de diferentes materiales de publicidad y PLV para su producto para ayudar a dejar de fumar. Se han realizado proyectos como inserciones para prensa para el lanzamiento de nuevos productos y/o ya existentes, folletos, displays y expositores de sobremesa.

Web