PORTFOLIO

RETORNAR
  • Kubo Inter 2
  • Kubo Inter 1

IMATGE CORPORATIVA
IMAGEN CORPORATIVA

Kubo Inter ens ha encarregat la realització d’una nova identitat corporativa per la seva empresa. S’ha dissenyat una nova marca i el manual d’identitat corporativa. Kubo Inter són fabricants i muntadors de mampares divisòries per oficines i despatxos, el disseny es basa en la senzillesa i modernitat que són els fonaments de l’empresa.

Kubo Inter nos ha encargado la realización de una nueva identidad corporativa por su empresa. Se ha diseñado una nueva marca y el manual de identidad corporativa. Kubo Inter son fabricantes y montadores de mamparas divisorias por oficinas y despachos, el diseño se basa en la sencillez y modernidad que son los fundamentos de la empresa.

Web