PORTFOLIO

RETORNAR
  • papeleria microbios
  • rotulacion grupo otec
  • logo drupo otec

IMATGE CORPORATIVA
IMAGEN CORPORATIVA

Hem realitzat la nova imatge corporativa del Grup Otec conjuntament amb el seu Manual d’Identitat Corporativa, diverses peces gràfiques, materials de comunicació i hem realitzat la retolació de totes les seus corporatives que té el grup. Grup Otec està formada per tres empreses: Optimiza, MicroBios i Otec Riera.

Hemos realizado la nueva imagen corporativa del Grupo Otec conjuntamente con su Manual de Identidad Corporativa, varias piezas gráficas, materiales de comunicación y hemos realizado la rotulación de todas las sedes corporativas que tiene el grupo. Grupo Otec está formada por tres empresas: Optimiza, MicroBios y Otec Riera.

Web